14 bilmodellers avgasrening testas under 2013

Ecotraffic tillsammans med tyska TÜV NORD testar på uppdrag av Transportstyrelsen avgasreningens hållbarhet på svenska bilar.

Åren 2012 - 2014 har det tyska företaget TÜV NORD i Essen med Ecotraffic som underleverantör uppdraget att testa bilars avgasrening. I detta ingår även att mäta upp fordonens bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO2).. Ecotraffics uppgift är att sköta logistiken runt insamling av bilar och administrera transporter till och från laboratoriet i Essen och TÜV:s uppgift är att utföra testerna.  I år kommer 14 bilmodeller och totalt ca 70 bilar att testas. Under 2012 testades 13 bilmodeller.

Läs mer >> 

Hos Transportstyrelsen finns mer information 

Läs mer >>