silk press hair salon organza hair bags latex clothing asda hair serum hair care suppliers uk latex suit hair talk hair band buy now pay later human hair wigs latex dresses hair lengths chart male hair extension stockist hull latex dresses

Avgaser från gasfordon - ny rapport

Ecotraffic har på uppdrag av Trafikverket undersökt om metanemissioner från moderna gasdrivna bilar kan bli ett framtida problem.

.Anledningen till frågeställningen är att gasdrivna bilar förväntas öka med tiden och att det tidigare har funnits indikationer på att det kan vara problem med metanemissioner från denna typ av fordon, både som läckage och som avgasemissioner. Metan är en mycket potent växthusgas och relativt små utsläpp av metan kan minska nyttan med att använda natur- och biogas som fordonsbränsle.

I detta arbete har en begränsad litteraturstudie samt tester på tre moderna gasdrivna personbilar utförts. Testerna har utförts på TÜV Nord's laboratorium i Essen, Tyskland. Det finns inte mycket litteratur om metanutsläpp från moderna gasdrivna personbilar. Dock så indikerar den litteratur som ändå finns tillgänglig att det kan vara ett problem med metanutsläpp från gasdrivna bilar. I USA finns en oro angående metandrivna fordon, särskilt vad gäller lastbilar och bussar. Tillgången på naturgas ökar med tiden i USA - och delvis beror detta på att användning av "fracking" för att utvinna gas och olja ökar år från år. Detta leder vidare till att naturgasens användning som bussbränsle i många städer ökar med tiden. Det är allmänt känt bland kemister, katalysatorforskare och i litteraturen att metan är en mycket stabil molekyl och att metan är svår att oxidera över en katalysator.

Så med detta som bakgrund genomfördes en begränsad litteraturgenomgång samt tester av tre moderna (Euro 5) gasdrivna personbilar med en körsträcka från 5 400 mil till ca 7 600 m

Läs mer >>