Avtal med Trafikverket

Ecotraffic har av trafikverket valts ut som leverantör av:

- Provning av lätta fordon (personbilar)

- Teknisk expert inom lätta och tunga fordon samt arbetsmaskiner

- Teknisk expert inom bränslen, smörjmedel och additiv

- Teknisk expert om bränslens kompabilitet i motorer

- Teknisk expert om drivsystem i fordon och arbetsmaskiner

- Teknisk expert inom miljöaspekter och försörjningstrygghet av konventionella och  alternativa drivmedel

- Teknisk expert inom säkerhetsaspekter på olika bränslen.

Avtalet gäller t.o.m mars 2013 och med option på förlängning ytterligare 2 år.