silk press hair salon organza hair bags latex clothing asda hair serum hair care suppliers uk latex suit hair talk hair band buy now pay later human hair wigs latex dresses hair lengths chart male hair extension stockist hull latex dresses

Europeiska kommissionen lägger fram förslag om att kontrollera CO2-utsläpp från lastbilar och bussar

Europeiska kommissionen har antagit ett förslag att certifiera, rapportera och övervaka CO2 -utsläpp från lastbilar och bussar. Kommissionen avser att lägga fram förslag till lagstiftning under nästa år vilket skulle kräva CO2 -utsläpp från nya tunga fordon ska certifieras, rapporteras och följas upp. Kommissionen har uppmanat Europaparlamentet och rådet att stödja strategin.

När denna lagstiftning är i kraft kommer kommissionen att "överväga ytterligare åtgärder för att minska CO2 -utsläpp från tunga fordon ". Det mest uppenbara alternativet är att fastställa obligatoriska gränsvärden för de genomsnittliga CO 2 -utsläpp från nyregistrerade tunga fordon, på så som görs för personbilar och skåpbilar. Detta är det första steget EU tagit för att ta itu med CO2 -utsläpp från tunga fordon. Tunga fordon står för omkring en fjärdedel av CO2 -utsläppen från vägtransporter inom EU. 
Anm: Att ange bränsleförbrukning och CO2-utsläpp från tunga fordon är komplicerat eftersom det finns en uppsjö av varianter och användningssätt. För personbilar är det lättare eftersom det finns mätmetoder som kan utföras på rullande landsväg: På tunga sidan certifieras motorer (inte hela fordonet) och enheten är g/kWh. Enligt förslaget som ligger så kommer CO2-utsläppen att beräknas med ett simuleringsprogram.
Läs mer om lagförslaget på exv 
www.dieselnet.se