Europeiska kommissionen lägger fram förslag om att kontrollera CO2-utsläpp från lastbilar och bussar

Europeiska kommissionen har antagit ett förslag att certifiera, rapportera och övervaka CO2 -utsläpp från lastbilar och bussar. Kommissionen avser att lägga fram förslag till lagstiftning under nästa år vilket skulle kräva CO2 -utsläpp från nya tunga fordon ska certifieras, rapporteras och följas upp. Kommissionen har uppmanat Europaparlamentet och rådet att stödja strategin.

När denna lagstiftning är i kraft kommer kommissionen att "överväga ytterligare åtgärder för att minska CO2 -utsläpp från tunga fordon ". Det mest uppenbara alternativet är att fastställa obligatoriska gränsvärden för de genomsnittliga CO 2 -utsläpp från nyregistrerade tunga fordon, på så som görs för personbilar och skåpbilar. Detta är det första steget EU tagit för att ta itu med CO2 -utsläpp från tunga fordon. Tunga fordon står för omkring en fjärdedel av CO2 -utsläppen från vägtransporter inom EU. 
Anm: Att ange bränsleförbrukning och CO2-utsläpp från tunga fordon är komplicerat eftersom det finns en uppsjö av varianter och användningssätt. För personbilar är det lättare eftersom det finns mätmetoder som kan utföras på rullande landsväg: På tunga sidan certifieras motorer (inte hela fordonet) och enheten är g/kWh. Enligt förslaget som ligger så kommer CO2-utsläppen att beräknas med ett simuleringsprogram.
Läs mer om lagförslaget på exv 
www.dieselnet.se