silk press hair salon organza hair bags latex clothing asda hair serum hair care suppliers uk latex suit hair talk hair band buy now pay later human hair wigs latex dresses hair lengths chart male hair extension stockist hull latex dresses

GDPR

Den 25 maj 2018 börjar ett nytt regelverk att gälla, GDPR, som ersätter personuppgiftslagen PUL. Det nya regelverket är ett gemensamt regelverk för hela EU. I grund och botten innebär det att ingen information ska samlas in utan syfte och heller inte lagras för länge. GDPR handlar i korthet om att man inte ska samla in fler personuppgifter än nödvändigt. Insamlingen måste ha lagstöd och får bara göras för ett visst, i förväg, bestämt ändamål. Uppgifterna får inte sparas längre än nödvändigt. Ecotraffics policy med avseende på GDPR är: I vissa projekt kan personuppgifter behövas De personuppgifter vi behöver är sådana som du själv uppger till oss (som adress, mobilnummer etc.). Vi använder dina personuppgifter för att kunna administrera aktuellt projekt. Vi delar inte dina personuppgifter med andra. De stannar hos oss, utom när vi har avtal med en tredje part (företag som sköter betalningar och transporter). Ecotraffic raderar alla personuppgifter senast tre månader efter avslutat projekt. Om utbetalningar gjorts så sparas uppgifterna så länge som bokföringslagen kräver det. Ecotraffic skickar inte ut nyhetsbrev eller motsvarande