Avgasmätningar på fordon i verklig trafik i Göteborg

Sedan den våren 2017 har Ecotraffic en verksamhet i Göteborg (Billdal) där den huvudsakliga verksamheten att utveckla metoder för avgasmätningar på fordon i trafik, RDE-tester (Real Drive Emissions). Under sommaren och hösten har vi tillsammans med TÜV NORD I Essen gjort jämförande tester. Dels mellan olika körrutter och dels mellan olika mätutrustningar och mätmetoder.