Hållbarhetsprovning av fordon

Ecotraffic tillsammans med tyska TÜV NORD får i uppdrag av Transportstyrelsen att utföra hållbarhetskontroll på svenska bilar.

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt avgasreningslagen (2011:318). Tillsynen utförs genom att testa avgasreningens hållbarhet på fordon som används i trafik i Sverige. För att följa upp detta låter Transportstyrelsen göra stickprovskontroller på ett antal bilmodeller varje år. I år och ytterligare 3 år har det tyska företaget TÜV NORD i Essen med Ecotraffic som underleverantör uppdraget. Dessa företag hade detta uppdrag även åren 2006 - 2008. Ecotraffics uppgift är att sköta logistiken runt insamling av bilar och transporter till och från laboratoriet i Essen och TÜV:s uppgift är att utföra testerna.  I år kommer 14 bilmodeller och totalt ca 70 bilar att testas

Läs mer »

och ytterligare mer information finns hos Transportstyrelsen.

Läs mer »