silk press hair salon organza hair bags latex clothing asda hair serum hair care suppliers uk latex suit hair talk hair band buy now pay later human hair wigs latex dresses hair lengths chart male hair extension stockist hull latex dresses

Methanol blending in gasoline

Metanol kan produceras från olika typer av råvaror och skulle potentiellt kunna bli en universell energibärare i framtiden, en råvara för framställning av olika kemikalier och möjligen också ett fordonsbränsle. Emellertid noterades det senaste intresset för metanol som fordonsbränsle världen över under senare delen av 1990-talet och i början av 1980-talet.

Endast ett mer närliggande projekt med flottförsök av metanolfordon har genomförts sedan dess i Sverige. I dag verkar Kina vara den marknad där metanol har rönt störst intresse men endast begränsat intresse finns i andra länder. Den mesta dokumentationen från de svenska projekten som genomfördes under den nämnda perioden finns på svenska och är inte enkelt tillgänglig utanför Sverige. Som ett bidrag till det svenska deltagandet i IEA AMF överenskommelsen fick Ecotraffic i uppdrag av Trafikverket att samla in och summera kunskaperna från de projekt som utförts på låginblandning av metanol i bensin under den perioden.


Läs mer under Publikationer