silk press hair salon organza hair bags latex clothing asda hair serum hair care suppliers uk latex suit hair talk hair band buy now pay later human hair wigs latex dresses hair lengths chart male hair extension stockist hull latex dresses

MK1 och MK3-studien klar

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda skillnader mellan diesel av miljöklass 1 och 3. Ecotraffic har i detta uppdrag tagit fram 3 rapporter.

1.  Well-To-Tank (WTT) studie som belyser energianvändning och utsläpp av klimatpåverkande gaser. I arbetet undersöktes 5 oljeraffinaderier i Norden.

Läs mer >>

2. Ecotraffic utförde även tester på en modern dieseldriven (Euro 5) personbil med de två olika dieselbränslena. Testerna var omfattande och utfördes i TUV NORDS nya testanläggning i Essen. Flera olika prov utfördes i olika temperaturer och ett stort antal oreglerade komponenter mättes. I korthet så var slutsatsen att det inte fanns några skillnader med avseende på avgasemissioner (både reglerade och oreglerade) mellan de två bränslena.  Mer information om dessa tester kan fås från Trafikverket.

Läs mer >>

3. Ecotraffic tog i regeringsuppdraget även fram en litteraturstudie med avseende på skillnader mellan MK1 och MK3. Även denna rapport kan fås från Trafikverket.

Läs mer >>

 

Mer om övriga delar och som gjorts av andra och som belyser bland annat häsloeffekter och samhällsekonomisk analys finns att läsa på Trafikverkets hemsida.

Läs mer >>