silk press hair salon organza hair bags latex clothing asda hair serum hair care suppliers uk latex suit hair talk hair band buy now pay later human hair wigs latex dresses hair lengths chart male hair extension stockist hull latex dresses

Ny rapport - Biodrivmedel 2030

På uppdrag av Trafikverket har Ecotraffic undersökt om man år 2030 kan producera 20 TWh biodrivmedel i Sverige

Detta är den mängd som enligt Trafikverkets bedömning kommer att behövas för att vi ska nå regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 (under förutsättning att alla andra åtgärder i Trafikverkets klimatscenario genomförts, dvs transportsnålt samhälle, logistik, energieffektiv infrastrukturhållning mm)
Man kan konstatera att den teoretiska potentialen i Sverige är stor och vida överstiger våra biodrivmedelsbehov. Störst teoretisk potential har biodrivmedel från råvaror som har sitt ursprung i skogen. När man även beaktar ekonomiska och tekniska aspekter så reduceras potentialen och det som i slutändan kan implementeras blir oftast väsentligt lägre.

Läs mer >>