Nya rapporter om stadsbussar

Ecotraffic har på uppdrag av Trafikverket gjort en kunskaps-sammanställning av moderna stadsbussar. Arbetet omfattar en beskrivning av Sveriges bussflotta, teknikbeskrivning, bränsle- och energiförbrukning, bränslen, buller, avgaser, kostnader, enkätundersökning samt en diskussion om vad vi kan förvänta oss i framtiden

Läs mer under publikationer (flik fordon)