Rutt för tester i verklig trafik i Göteborg

En testrutt som uppfyller de europeiska kraven för test i verklig trafik finns nu i Göteborgsområdet.

Det finns detaljerade föreskrifter för hur en rutt ska se ut för att uppfylla ställda EU-krav. Kortfattat så ska ruttens totala längd vara mellan 90-120 minuter lång och innehålla en tredjedel stad (0-60 km/h) en tredjedel landsväg (60-90 km/h) och en tredjedel motorvägskörning (> 90 km/h)

 

karta