Säkrare bilar från 1 november 2012

Europa tar ett steg framåt inom fordonssäkerhet från och med den 1 november 2012 då nya säkerhetskrav för nya motorfordon träder i kraft. EU-kommissionen har som mål att till 2020 minska antalet dödsolyckor med 50 % jämfört med 2010.

Åtgärder som blir obligatoriska inkluderar påminnelse för säkerhetsbälten, säkerhetskrav för elektriska fordon, enklare fästanordningar för barnstolar (ISOFIX), bättre skydd för passagerarna från "flygande" bagage vid olycka och övervakning av däcktryck. Dessutom kommer bilarna också utrustad med växlingsindikatorer för att hjälpa förarna att spara bränsle och minska CO2-utsläppen. Den nya förordning ersätter mer än 50 direktiv. Detta leder till en förenkling av EU-lagstiftningen och förhoppningsvis en minskning av rättsliga och administrativa belastningar för fordonsindustrin.

Åtgärderna kommer att bli obligatoriska för nya fordonstyper (dvs. fordon som genomgår typgodkännande efter den 1 november 2012). De kommer också att bli obligatoriska för alla nya fordon som säljs inom EU från 2014.

Några exempel:

- Påminnelse om att sätta på säkerhetsbältet
- Krav på elbilar för att minska risken för elektriska stötar från fordonet eller motorrummet
- Det ska finnas minst två ISOFIX förankringspunkter i baksätet. Detta ska göra att barnstolar ska kunna monteras enklare, stabilare och säkrare.
- Etiketter som ska varna för airbag
- Strängare krav på hållfasthet i säten framför bagageutrymme. Detta för att minska risken för att skadas av sådant som förvaras i bagageutrymmet i händelse av frontalkrock.
- Inbyggt system för att övervaka däcktryck. Syftet är dels att spara bränsle och dels att minska risken för vältolyckor och dels minska bromssträckan.
- System som talar om för föraren när växling ska ske. Detta ska underlätta ett ekonomiskt körsätt.

Anm: mycket av dettta finns redan i många bilar.

Läs mer >>