Test av MK1 och MK2-bensin

Ecotraffic har jämfört skillnader i avgasemissioner från MK1 och MK2-bensin. Testerna utfördes på TÜV NORD:s avgaslaboratorium i Essen, Tyskland. Uppdragsgivare var Trafikverket.

Slutsatsen var att det ur avgassynpunkt inte var några skillnader mellan att använda de två olika bensinssorterna. 

Läs mer