silk press hair salon organza hair bags latex clothing asda hair serum hair care suppliers uk latex suit hair talk hair band buy now pay later human hair wigs latex dresses hair lengths chart male hair extension stockist hull latex dresses

The Life of Fuels från 1992 finns att ladda ner

En av de populäraste rapporterna som Ecotraffic tagit fram heter ”The Life of Fuels” och kom ut 1992. Syftet med studien var att undersöka energianvändning, luftburna emissioner och miljöpåverkan, till viss del även hälsoaspekter, som är förenade med den fullständiga energikedjan för vägfordonsdrivmedel, nämligen från primärenergikällan till och med slutanvändning i motorfordonet.

Rapporten är visserligen gammal och mycket har hänt sedan dess med väsentligt bättre motorer och avgasrening och renare bränslen mm - men trots sin ålder så finns fortfarande mycket att hämta ur rapporten - och som är giltigt än i dag.

Rapporten hittas under "Publikationer"