silk press hair salon organza hair bags latex clothing asda hair serum hair care suppliers uk latex suit hair talk hair band buy now pay later human hair wigs latex dresses hair lengths chart male hair extension stockist hull latex dresses

Transportstyrelsens test av bilars avgasrening

Varje år genomför Transportstyrelsen en kontroll av ett antal fordon för att följa upp avgasreningens hållbarhet. Fordonstillverkare har enligt lag ett krav på att avgasreningen för ett nytt fordon fungerar en viss körsträcka eller en viss tid, exempelvis 10 000 mil eller 5 år. För att följa upp att detta gör Transportstyrelsen en kontroll av avgasrening från slumpmässigt utvalda fordon. Med hjälp av hållbarhetsprovningen vill Transportstyrelsen kontrollera att fordonstillverkaren följer kraven om avgasrensning för svenskregistrerade fordon. Kontrollen är även till för att fordonstillverkaren ska ta ansvar och vara medveten om att detta övervakas.

Läs mer hos Transportstyrelsen