Energimyndigheten

Ecotraffic och Atrax Energi har på uppdrag åt Energimyndigheten gjort en översiktlig inventering av vilka satsningar som görs på andra generationens alternativa drivmedel i ett begränsat antal länder, USA, Spanien, Österrike, Tyskland, Kanada och Danmark.