Göteborgs stad 2005

Förslag på åtgärder för att minska partikelhalten i Göteborgsluften I detta arbete redovisas erfarenheter från Oslo, Stockholm, Helsingfors och Trondheim. Åtgärder i Düsseldorf, Tyskland är inkluderade för att peka på att åtgärder och erfarenheter från icke-nordiska länder kan vara viktiga att studera framgent.