Naturskyddsföreningen 2014

Ecotraffic har i uppdrag av Svenska Naturskyddsföreningen genomfört en marknadsundersökning av elektriska utombordsmotorer. Elektriska utombordsmotorer har potential att radikalt minska utsläppen av giftiga och hälsofarliga ämnen till vatten och luft från fritidsbåtar. Tekniken och marknaden har utvecklats. Sportfiske är fortfarande det stora användningsområdet. Elektriska utombordsmotorer kan ofta ersätta bensindrivna motorer på upp till runt 10 hästkrafter