silk press hair salon organza hair bags latex clothing asda hair serum hair care suppliers uk latex suit hair talk hair band buy now pay later human hair wigs latex dresses hair lengths chart male hair extension stockist hull latex dresses

SCA - 2010

Ecotraffic har på uppdrag av SCA Forest Products utrett lönsamheten i att förädla skogens biprodukter (grot, bark, stubbar) och torv till biobränslen i form av vanliga pellets, torrefierat bränsle (nedan kallat biokol) och pyrolysolja.

Samtliga dessa råvaror kan nyttjas i de tre processerna men med ett ökat slitage som följd på grund av de föroreningar i form av grus och sten som följer med och är vanligast i stubbar och grot. Torv är bra som inblandning men ger ett lågt utbyte till bioolja i pyrolysprocessen jämfört med övriga råvaror.

Konventionell pelletering verkar minst attraktivt. Investeringen ökar jämfört med pelletering av sågspån som råvara, slitaget ökar och produkten håller en lägre kvalitet. De gaser som avges under torrifieringsprocessen används till att driva torrefieringen och torkning av råvaran till en fukthalt av ca 35 %. Biomassans vikt minskar med ca 30 % medan 90 % av energiinnehållet är kvar. Från en heterogen råvara erhålls en homogen, hydrofob produkt med högt energiinnehåll och som är lätt att mala. Genom pelletering ökar energidensiteten vilket ger lägre frakt‐ och lagringskostnader. Flera företag i Europa och USA bygger nu de första kommersiella anläggningarna. Torrefierade pellets har förutsättningar att bli en nya stor handelsvara.