Trafikverket 2011

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda skillnader mellan diesel av miljöklass 1 och 3.

Ecotraffic har i detta uppdrag tagit fram en Well-To-Tank (WTT) studie som belyser följande delar:

  • Energianvändning
  • Utsläpp av klimatpåverkande gaser

Inom ramen för detta regeringsuppdrag tog Ecotraffic fram en litteraturstudie som belyser skillnader mellan MK1diesel och MK3 diesel med avseende på avgasemissioner och hälsoeffekter. Vidare utfördes emissionsmätningar på en moder personbil med de båda bränslena. Mätningarna var omfattande och förutom reglerade avgaskomponenter mättes även ett stort antal oreglerade ämnen såsom aldehyder, ketoner och PAH:er