Trafikverket 2012

De svenska miljöklassade dieselbränslena introducerades i början av 1990-talet efter omfattande tester och undersökningar av inverkan på hälsa och miljö från olika dieselbränslespecifikationer