Trafikverket 2013

På uppdrag av Trafikverket har Ecotraffic undersökt om man år 2030 kan producera 20 TWh biodrivmedel i Sverige. Detta är den mängd som enligt Trafikverkets bedömning kommer att behövas för att vi ska nå regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 (under förutsättning att alla andra åtgärder i Trafikverkets klimatscenario genomförts, dvs transportsnålt samhälle, logistik, energieffektiv infrastrukturhållning mm)