silk press hair salon organza hair bags latex clothing asda hair serum hair care suppliers uk latex suit hair talk hair band buy now pay later human hair wigs latex dresses hair lengths chart male hair extension stockist hull latex dresses

Trafikverket 2016

Ecotraffic har av Trafikverket fått i uppdrag att ta fram ett kunskapsdokument om stadsbussar i Sverige. Detta kunskapsdokument ska fungera som en underlagsrapport till ett kortfattat PM. Fokus för arbetet har varit på 2-axliga stadsbussar av Euro VI-klass. Författarna av studien har ställts inför ett antal svårigheter. Det har varit svårt att få in data om priser, drivmedelsförbrukning, emissioner buller och annan relevant information från branschens aktörer. Det har lett till att en hel del beräkningar och ingenjörsmässiga uppskattning varit nödvändiga för att kunna hjälpmedel och stöd vid upphandling av stadsbussar. genomföra arbetet.