TÜV NORD - Vägverket - 2006-2008

Biltillverkare garanterar att avgasreningen fungerar en viss körsträcka eller en viss tid exempelvis 10 000 mil eller 5 år för Euro 5-bilar. För att följa upp detta testas ett varje år ett antal fordon.

Ecotraffic har som underkonsult åt det tyska företaget TÜV NORD arbetat med att ta fram fordon från den svenska marknaden . Under åren 2006 - 2008 testades totalt drygt 200 fordon inom ramen för detta program.

TÜV NORD tillsammans med Ecotraffic vann Transportstyrelsens upphandling av dessa tester för åren 2012 - 2014. Detta program startade i maj 2012.