TÜV NORD 2016-2019

Biltillverkare garanterar att avgasreningen fungerar en viss körsträcka eller en viss tid exempelvis 10 000 mil eller 5 år. För att följa upp detta testas ett varje år ett antal fordon.

Ecotraffic arbetar som som underkonsult åt det tyska företaget TÜV NORD med att ta fram fordon från den svenska marknaden. Varje år testas i detta program cirka 70 fordon. Programmet administreras av Transportstyrelsen.