Västtrafik 2007

Ecotraffic har på uppdrag åt Västtrafik i Göteborg gjort en inventering samt tagit fram förslag på hur man kan minska avgasutsläppen från ÄlvSnabbarna, dvs båtarna som används i kollektivtrafiken på Göta Älv i Göteborg.

Det finns i tre ÄlvSnabbar i drift. Samtliga är bestyckade med två 12-liters motorer a 380 hk och drivs med två propellrar. Motorernas grundkonstruktion är drygt 12 år gammal och de tillverkades innan det fanns några som helst avgaskrav gällande gasformiga emissioner och partikelemissioner för marina motorer. Med anledning av det har dessa motorer, i en jämförelse med dagens moderna lastbils- och bussmotorer relativt höga utsläpp av främst partiklar och kväveoxider (NOX). Två av tre ÄlvSnabbar har oxidationskatalysator som gör att utsläppen av kolväte (HC) och kolmonoxid (CO) är låga från dessa båtar. En genomgång av olika åtgärder för att förbättra avgassituationen har gjorts och slutligen mynnat ut i ett förslag till handlingsplan.