Bilkö

Modern teknik och
nya smarta lösningar

Ecotraffic är ett tjänsteföretag som funnits på marknaden sedan början av 90-talet. Vi är privatägda och oberoende. Ecotraffic har ett flertal konsulter som är knutna till företaget.

Vi arbetar med teknik-, ekonomi, miljö och lagstiftningsfrågor inom områdena:

 

  • Mätning och test - Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda ett stort antal typer av mätningar och tester. Allt från mätning av emissioner på stora fartyg till tester på rullande landsväg eller mätning ombord på lätta eller tunga fordon (PEMS). Vi arbetar också med luftmätningar med inriktning på partilar
  • Utbildning och event - Under åren har vi varit engagerade som utbildare i olika sammanhang. Vi har också arrangerat ett antal stora konferenser och seminarier inom våra områden.
  • Drivmedel - vi gör utredningar, jämförelser, beräkningar och analyser av drivmedlen och hur de används. Både drivmedel som redan finns på marknaden och de som inte kommit ut. Vi arbetar inom hela drivmedelsområdet med frågor som rör livscykelstudier (LCA), Well to Wheel studier (WTW), introduktionsstrategier för nya drivmedel, bevakar teknikläget och följer den internationella utvecklingen, utreder potentialer och bedömer tillgång och efterfrågan.
  • Fordon - vi hjälper företag och organisationer att välja hur dess bilflotta ska se ut för att få det bästa alternativet där vi väger in fordonens användningsområde, miljö, teknik och ekonomi. Tillsammans med vår samarbetspart TÜV NORD utför vi också tester på fordon, både i avgaslaboratorium och som ombordmätningar i verklig trafik.
  • Emissioner - vilka emissionskrav finns? Hur mycket får fordonet släppa ut och vilka lagkrav måste man rätta sig efter? Via mätningar och emissionsfaktorer kan vi peka på eventuella brister vad gäller emissionerna från era fordon och föreslå förbättringar. Vi håller oss a jour med lagstiftning och kan i god tid se när ändringar är på gång och nya bestämmelser börjar gälla.

Vårt motto är att bidra till att skapa ett hållbart samhälle genom att använda modern teknik och nya smarta lösningar. Vi är övertygade om att standard och välfärd kontinuerligt kan förbättras utan negativ påverkan på miljö genom att göra på rätt sätt. Vi hjälper gärna till att peka ut färdvägen