Kvalitets- och miljöledning

Ledningen tillser att ledningssystemen för kvalitet och miljö efterlevs och hålls uppdaterade och avsätter erforderliga resurser för detta.

Företaget är inte certifierat enligt ISO 9001 men Ecotraffics kvalitetsledningssystem är i väsentliga delar uppbyggt enligt den internationella standarden för kvalitetsledningssystem med den svenska beteckningen SS-EN ISO 9001:2000.

Ecotraffics miljöledning omfattar:

  • Miljömål
  • Miljöpolicy
  • Resepolicy
  • Rutiner för ständiga förbättringar
  • Rapportering


Ecotraffic kvalitetsledning »

Ecotraffic miljöledning »