Vår miljöpolicy

Ecotraffic skall varje år minska miljöpåverkan och arbeta mot en hållbar utveckling genom att ständigt verka för miljöanpassade lösningar.

Detta innebär att vi skall:

  • Öka medvetenheten och kunskapen hos våra anställda om kortsiktiga och långsiktiga miljöeffekter i vår verksamhet.
  • Stödja och delta i forskning, utveckling och utbildning som främjar en bättre miljö.
  • I ökad utsträckning köpa in miljöanpassade produkter och tjänster och ställa miljökrav på leverantörer.
  • Vara med och påverka, ställa krav på och samarbeta med organisationer, myndigheter och andra företag i miljöfrågor.
  • Fortsätta och utveckla miljöarbetet genom miljörevisioner och ständiga miljöförbättringar.
  • Följa tillämplig miljölagstiftning och övriga miljökrav som berör verksamheten.