silk press hair salon organza hair bags latex clothing asda hair serum hair care suppliers uk latex suit hair talk hair band buy now pay later human hair wigs latex dresses hair lengths chart male hair extension stockist hull latex dresses

Vår miljöpolicy

Ecotraffic skall varje år minska miljöpåverkan och arbeta mot en hållbar utveckling genom att ständigt verka för miljöanpassade lösningar.

Detta innebär att vi skall:

  • Öka medvetenheten och kunskapen hos våra anställda om kortsiktiga och långsiktiga miljöeffekter i vår verksamhet.
  • Stödja och delta i forskning, utveckling och utbildning som främjar en bättre miljö.
  • I ökad utsträckning köpa in miljöanpassade produkter och tjänster och ställa miljökrav på leverantörer.
  • Vara med och påverka, ställa krav på och samarbeta med organisationer, myndigheter och andra företag i miljöfrågor.
  • Fortsätta och utveckla miljöarbetet genom miljörevisioner och ständiga miljöförbättringar.
  • Följa tillämplig miljölagstiftning och övriga miljökrav som berör verksamheten.