silk press hair salon organza hair bags latex clothing asda hair serum hair care suppliers uk latex suit hair talk hair band buy now pay later human hair wigs latex dresses hair lengths chart male hair extension stockist hull latex dresses

Rapporter

Inom detta område återfinns rapporter som har huvudfokus drivmedel. Eftersom många arbeten innefattar hela kedjan, drivmedel, fordon och emissioner så är det inte alltid självklart till vilket affärsområde rapporterna hör. Vi hoppas att rapporterna kan vara till nytta. Trevlig läsning.

Rapporter - drivmedel

 • MK1 vs MK2-bensin

  (Publicerad 2015-02-12)

  Emission measurement on one (1) passenger cars of M1 type gasoline, Euro 5 – with two (2) type of gasoline fuel (MK1 and MK2) A report for the Swedish Transport Administration

  Läs mer
 • Metanol i bensin - svenska erfarenheter

  (Publicerad 2014-02-01)

  Metanol kan produceras från olika typer av råvaror och skulle potentiellt kunna bli en universell energibärare i framtiden, en råvara för framställning av olika kemikalier och möjligen också ett fordonsbränsle. Emellertid noterades det senaste intresset för metanol som fordonsbränsle världen över under senare delen av 1990-talet och i början av 1980-talet. Endast ett mer närliggande projekt med flottförsök av metanolfordon har genomförts sedan dess i Sverige. I dag verkar Kina vara den marknad där metanol har rönt störst intresse men endast begränsat intresse finns i andra länder

  Läs mer
 • Biodrivmedel nu och år 2030

  (Publicerad 2013-08-29)

  På uppdrag av Trafikverket har Ecotraffic undersökt om man år 2030 kan producera 20 TWh biodrivmedel i Sverige. Detta är den mängd som enligt Trafikverkets bedömning kommer att behövas för att vi ska nå regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 (under förutsättning att alla andra åtgärder i Trafikverkets klimatscenario genomförts, dvs transportsnålt samhälle, logistik, energieffektiv infrastrukturhållning mm)

  Läs mer
 • Well to tank assessment – diesel fuel MK1 and EN 590 - 2012

  (Publicerad 2012-08-01)

  De svenska miljöklassade dieselbränslena introducerades i början av 1990-talet efter omfattande tester och undersökningar av inverkan på hälsa och miljö från olika dieselbränslespecifikationer.

  Läs mer
 • Emission measurement on one (1) passenger cars of M1 type diesel - Euro 5 - with two (2) type of diesel fuel (MK1 and MK3) - Report 127058 - 2012

  (Publicerad 2012-04-15)

  In this study tests on chassis dynamometer with two types of fuels have been carried out on a Euro 5 diesel passenger car. The objective of the work was to investigate if there is any difference in emission levels by using Swedish MK1 diesel or MK3

  Läs mer
 • Literature study - diesel fuel MK1 and EN 590 - Report 127059 - 2012

  (Publicerad 2012-03-31)

  The differences between the Swedish MK1 diesel and European diesel have remarkably been reduced and both have low content of sulphur and aromatics

  Läs mer
 • Emission measurement on two passenger cars of M1 type diesel, Euro 5

  (Publicerad 2012-01-12)

  Ecotraffic shall on behalf of Trafikverket carry out emission tests on two diesel fuelled passenger car of M1 type, Euro 5

  Läs mer
 • Skogens biprodukter

  (Publicerad 2011-01-01)

  Ecotraffic har på uppdrag av SCA Forest Products utrett lönsamheten i att förädla skogens biprodukter (grot, bark, stubbar) och torv till biobränslen i form av vanliga pellets, torrefierat bränsle (nedan kallat biokol) och pyrolysolja

  Läs mer
 • Förslag till specifikation av ett blyfritt flygbränsle

  (Publicerad 2010-06-01)

  Det går att införa en blyfri flygbensin och stödja sig på en befintlig standard: En bensin för flygändamål som uppfyller en ASTM standard för flygändamål och med maximal blymängd som anges i lagen 2001:1080, d.v.s. 0,005 gram per liter.

  Läs mer
 • Marknadsanalys - drivmedel

  (Publicerad 2010-02-01)

  Miljöstyrningsrådet har i uppdrag att ta fram nationella kriterier för miljöanpassad upphandling av drivmedel för offentliga kunder. Som ett led i arbetet att ta fram sådana kriterier ingår en marknadsanalys vilken skall beskriva den svenska drivmedelsmarknaden och dess aktörer, vilka drivmedel som idag är kommersiellt tillgängliga och kan utgöra trovärdiga alternativ nu eller inom några års perspektiv och vilka mekanismer som styr marknaden.

  Läs mer
 • LCA – Renewable Energy Directive

  (Publicerad 2010-02-01)

  Investigation of how the outcome of a LCA study change when the method proposed in the Renewable Energy Directive (2009/28/EC) is used compared to when a custom method that is applied for most LCA’s today is used.

  Läs mer
 • Inventering av 2:a generationens biodrivmedel

  (Publicerad 2009-07-01)

  Ecotraffic och Atrax Energi har på uppdrag åt Energimyndigheten gjort en översiktlig inventering av vilka satsningar som görs på andra generationens alternativa drivmedel i ett begränsat antal länder, USA, Spanien, Österrike, Tyskland, Kanada och Danmark.

  Läs mer
 • Biodrivmedel i Örebro län

  (Publicerad 2009-01-01)

  Ecotraffic har på uppdrag av Regionförbundet i Örebro utrett förutsättning och potentialen för tillverkning av biodrivmedel i Örebro län.

  Läs mer
 • Grön diesel - Förslag till mindre demonstrationsprojekt med tunga fordon i Stockholmsområdet - 2008

  (Publicerad 2008-12-30)

  Grön diesel - Förslag till mindre demonstrationsprojekt med tunga fordon i Stockholmsområdet - 2008

  Läs mer
 • RME - en samlad bedömning

  (Publicerad 2008-07-01)

  Tillgången och potentialen för att odla raps (och andra oljeväxter) som råvara till drivmedel i Sverige är mycket begränsad. Endast några procent av dagens dieselanvändning kan teoretiskt ersättas av RME.

  Läs mer
 • Kvotplikt som styrmedel för biodrivmedel

  (Publicerad 2008-06-01)

  Syftet med studien är att analysera vilka styrmedel som kan vara lämpliga för att öka inhemsk produktion och konsumtion av biodrivmedel. Det är av speciellt intresse att i detta sammanhang närmare undersöka ett kvotpliktssystem.

  Läs mer
 • EU:projektet - BiogasMax

  (Publicerad 2008-01-01)

  Present report is the result of a co-operation project between BIOGASMAX and IEA Task 37 concerning cleaning and upgrading of raw bio-based methane (anaerobic digestion of biomass or landfill gas) to so called upgraded biogas for us in (first hand) vehicle purposes.

  Läs mer
 • Distribution strategy for DME and methanol on the Swedish fuel market - RENEW - 2007

  (Publicerad 2007-07-01)

  Methanol and DME are two fuels that can be produced from biomass via the so-called synthesis gas route. In both cases, fuel production can be made at high energy efficiency, i.e. among the highest of all biofuels, as several well-to-wheel studies have shown. The energy- efficiency in the vehicles can also be high.

  Läs mer
 • Användning av metanol som drivmedel

  (Publicerad 2007-05-01)

  Metanol blev efter 1970:talets oljechocker ett av huvudspåren för alternativt fordonsdrivmedel. Intresset för drivmedlet har sedan dess, främst till följd av låga priser på konventionella drivmedel, svalnat betydligt

  Läs mer
 • Brandsäkerhet med E85 som drivmedel

  (Publicerad 2006-07-01)

  Drivmedel E85 (85 % etanol och 15 % bensin) har under de senaste åren ökat kraftigt i Sverige. I slutet av år 2006 fanns ca 600 tankstationer för E85 och ca 50 000 E85 bilar. Den ökande användningen och hanteringen av E85 i Sverige har lett till frågor och funderingar kring säkerheten.

  Läs mer
 • Biodrivmedel i Värmlands län

  (Publicerad 2006-06-30)

  Alternativa drivmedel – I detta arbete har förutsättningar till produktion av drivmedlen biogas, metanol, di-metyl-eter (DME), Syntetetisk diesel- och bensin (FT), etanol samt vätgas undersökts.

  Läs mer
 • Introduktion av metanol som drivmedel - INTROMET - 2006

  (Publicerad 2006-06-30)

  Introduktion av metanol som drivmedel - INTROMET - 2006

  Läs mer
 • Evaluation report - Improved biogas refuelling infrastructure - 2005

  (Publicerad 2005-12-30)

  Evaluation report - Improved biogas refuelling infrastructure - 2005

  Läs mer
 • Renewable energy from waste through gasification or incineration from heat, power or fuel production - RENEWA - 2003

  (Publicerad 2003-12-30)

  Renewable energy from waste through gasification or incineration from heat, power or fuel production - RENEWA - 2003

  Läs mer
 • Nordiskt seminarium - Introduktion av biodrivmedel - förgasningsvägen - 2003

  (Publicerad 2003-12-30)

  Nordiskt seminarium - Introduktion av biodrivmedel - förgasningsvägen - 2003

  Läs mer
 • Well to wheel effiency for fuels from natural gas an biomass - Presentation IEA Meeting - 2003

  (Publicerad 2003-12-30)

  Well to wheel effiency for fuels from natural gas an biomass - Presentation IEA Meeting - 2003

  Läs mer
 • BioMeet II - planning of biomass based methanol energy combine - Trollhättan region - 2002

  (Publicerad 2002-12-30)

  BioMeet II - planning of biomass based methanol energy combine - Trollhättan region - 2002

  Läs mer
 • Sustainable fuels - Introduction of biofuels - 2002

  (Publicerad 2002-12-30)

  Sustainable fuels - Introduction of biofuels - 2002

  Läs mer
 • Med hållbarhet i tankarna - Introduktion av biodrivmedel - 2002

  (Publicerad 2002-12-30)

  Med hållbarhet i tankarna - Introduktion av biodrivmedel - 2002

  Läs mer
 • Sustainable Fuels - Introduction of biofuels

  (Publicerad 2002-10-01)

  A reduction of the climate gases from the transport sector has become an important issue in Europe during the last years as part of a strategy to meet the commitments in the Kyoto agreement.

  Läs mer
 • Med hållbarhet i tankarna - Introduktion av biodrivmedel

  (Publicerad 2002-06-30)

  Rapporten syftar till att sammanställa de kända tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en mera storskalig introduktion av biodrivmedel. I det hänseendet är systemeffektiviteten från ”vaggan till graven” en faktor som starkt påverkar både tillgång och kostnad för drivmedlet.

  Läs mer
 • Metanol - Strategi för bränslen i framtida fordon - 2001

  (Publicerad 2001-12-30)

  Metanol - Strategi för bränslen i framtida fordon - 2001

  Läs mer
 • Motor-alcohols from wood resources in heavy duty vehicles - 2001

  (Publicerad 2001-12-30)

  Motor-alcohols from wood resources in heavy duty vehicles - 2001

  Läs mer
 • Förutsättningar för storskalig introduktion av motoralkoholer som drivmedel på den svenska marknaden - 2001

  (Publicerad 2001-12-30)

  Förutsättningar för storskalig introduktion av motoralkoholer som drivmedel på den svenska marknaden - 2001

  Läs mer
 • Systemeffektivitet för alternativa drivmedel - Olika drivmedel och drivsystem, motorer i ett livscykelperspektiv - 2001

  (Publicerad 2001-12-30)

  Systemeffektivitet för alternativa drivmedel - Olika drivmedel och drivsystem, motorer i ett livscykelperspektiv - 2001

  Läs mer
 • Well to wheel efficiency for alternative fuels from natural gas or biomass - 2001

  (Publicerad 2001-12-30)

  Well to wheel efficiency for alternative fuels from natural gas or biomass - 2001

  Läs mer
 • Well-To Wheel Efficiency for alternative fuels from natural gas or biomass

  (Publicerad 2001-10-31)

  The interest in alternative fuels, and biofuels in particular, appears to be increasing due to the ever-increasing problems associated with the emissions of climate gases from road traffic.

  Läs mer
 • Planning of Biomass based Methanol energy combine - Trollhättan region - 2000

  (Publicerad 2000-12-30)

  Planning of Biomass based Methanol energy combine - Trollhättan region - 2000

  Läs mer
 • Diesel fuel specifications - Impact on emissions of polycyclic aromatic compounds - 2000

  (Publicerad 2000-12-30)

  Diesel fuel specifications - Impact on emissions of polycyclic aromatic compounds - 2000

  Läs mer
 • Bioenergikombinat för Trestadsregionen och Norra Storstockholm - 1999

  (Publicerad 1999-12-30)

  Bioenergikombinat för Trestadsregionen och Norra Storstockholm - 1999

  Läs mer
 • Inblanding av vatten i dieselbränsle - 1999

  (Publicerad 1999-12-30)

  Inblanding av vatten i dieselbränsle - 1999

  Läs mer
 • Vätgas - användning i bussar - 1999

  (Publicerad 1999-12-30)

  Vätgas - användning i bussar - 1999

  Läs mer
 • Blandbränsle - Etanol - dieselolja - 1999

  (Publicerad 1999-10-31)

  Blandbränsle - Etanol - dieselolja - 1999

  Läs mer
 • Framtida potential för alternativa drivmedel - Ecotraffic Open - 1998

  (Publicerad 1998-08-11)

  Framtida potential för alternativa drivmedel - Ecotraffic Open - 1998

  Läs mer
 • Bränsleceller och hybridsystem - Ecotraffic Open - 1998

  (Publicerad 1998-08-11)

  Bränsleceller och hybridsystem - Ecotraffic Open - 1998

  Läs mer
 • DME - Drivmedel för dieselmotorer - produktion - distribution - användning - 1997

  (Publicerad 1997-12-30)

  DME - Drivmedel för dieselmotorer - produktion - distribution - användning - 1997

  Läs mer
 • TRALF-projektet - Drivmedelsvision år 2020-2030 - 1997

  (Publicerad 1997-12-30)

  TRALF-projektet - Drivmedelsvision år 2020-2030 - 1997

  Läs mer
 • Feasibility phase project for biomass derived alcohols for automobile and indistrual uses - 1997

  (Publicerad 1997-12-30)

  Feasibility phase project for biomass derived alcohols for automobile and indistrual uses - 1997

  Läs mer
 • Marknadskartläggning - Alkoholer i norden - 1997

  (Publicerad 1997-12-30)

  Marknadskartläggning - Alkoholer i norden - 1997

  Läs mer
 • Biomassa baserat kombinat för drivmedel, kraft och fjärrvärme - Jämtland - 1997

  (Publicerad 1997-12-30)

  Biomassa baserat kombinat för drivmedel, kraft och fjärrvärme - Jämtland - 1997

  Läs mer
 • Biomassa baserat kombinat för drivmedel, kraft och fjärrvärme - Västernorrland - 1997

  (Publicerad 1997-12-30)

  Biomassa baserat kombinat för drivmedel, kraft och fjärrvärme - Västernorrland - 1997

  Läs mer
 • TRALF-projektet - Drivmedelsvision år 2020-2030 - DEL 2 - 1997

  (Publicerad 1997-12-30)

  TRALF-projektet - Drivmedelsvision år 2020-2030 - DEL 2 - 1997

  Läs mer
 • Energibalans - Vinetanol - 1996

  (Publicerad 1996-12-31)

  Energibalans - Vinetanol - 1996

  Läs mer
 • Alternativa drivmedel - Introduktionsstrategi - 1996

  (Publicerad 1996-12-31)

  Alternativa drivmedel - Introduktionsstrategi - 1996

  Läs mer
 • Status - Alternativa drivmedel inklusive motorteknik - 1996

  (Publicerad 1996-12-31)

  Status - Alternativa drivmedel inklusive motorteknik - 1996

  Läs mer
 • Distribution av motoralkoholer - 1996

  (Publicerad 1996-12-30)

  Distribution av motoralkoholer - 1996

  Läs mer
 • The project development and testing of RME as ignition improver for neat bioethanol as diesel fuel - an extension of so-called Esterol project - 1996

  (Publicerad 1996-12-30)

  The project development and testing of RME as ignition improver for neat bioethanol as diesel fuel - an extension of so-called Esterol project - 1996

  Läs mer
 • Energi och koldioxid - Bioetanol -1995

  (Publicerad 1995-12-30)

  Energi och koldioxid - Bioetanol -1995

  Läs mer
 • Metanol som alternativt drivmedel - Sammanställning för alternativbränsleutredningen - 1995

  (Publicerad 1995-12-30)

  Metanol som alternativt drivmedel - Sammanställning för alternativbränsleutredningen - 1995

  Läs mer
 • Handlingsplan for alternative drivstoff i kollektivtrafikk og den kommunale kjöretöyflåte - 1995

  (Publicerad 1995-12-30)

  Handlingsplan for alternative drivstoff i kollektivtrafikk og den kommunale kjöretöyflåte - 1995

  Läs mer
 • Bio - ethanol a study of energy and emission - 1994

  (Publicerad 1994-12-30)

  Bio - ethanol a study of energy and emission - 1994

  Läs mer
 • Etanol enlig CHAP -1994

  (Publicerad 1994-12-30)

  Etanol enlig CHAP -1994

  Läs mer
 • Kommentarer och synpunkter till utredningen - Metanol och etanol ur träråvara - 1994

  (Publicerad 1994-08-31)

  Kommentarer och synpunkter till utredningen - Metanol och etanol ur träråvara - 1994

  Läs mer
 • Alkoholer i motorbensin - Etanol - 1993

  (Publicerad 1993-12-30)

  Alkoholer i motorbensin - Etanol - 1993

  Läs mer
 • Fossila och biobaserade motoralkoholer - 1993

  (Publicerad 1993-12-30)

  Fossila och biobaserade motoralkoholer - 1993

  Läs mer
 • Etrar i motorbensin, MTBE, ETBE - 1993

  (Publicerad 1993-12-30)

  Etrar i motorbensin, MTBE, ETBE - 1993

  Läs mer
 • Motoralkoholer - regelverk - 1992

  (Publicerad 1992-12-30)

  Motoralkoholer - regelverk - 1992

  Läs mer
 • Reformulerad bensin - 1992

  (Publicerad 1992-12-30)

  Reformulerad bensin - 1992

  Läs mer
 • The Life of fuels - 1992

  (Publicerad 1992-03-31)

  Motor fuels from source to end use. An energy and emissions system study of conventional and future options

  Läs mer
 • Metanol och etanol som bränsle - översiktlig studie - 1991

  (Publicerad 1991-12-30)

  Metanol och etanol som bränsle - översiktlig studie - 1991

  Läs mer
 • Alternativa bränslen för gruvfordon - 1990

  (Publicerad 1990-12-30)

  Alternativa bränslen för gruvfordon - 1990

  Läs mer