silk press hair salon organza hair bags latex clothing asda hair serum hair care suppliers uk latex suit hair talk hair band buy now pay later human hair wigs latex dresses hair lengths chart male hair extension stockist hull latex dresses

Rapporter

Inom detta område återfinns rapporter som har huvudfokus fordon. Eftersom många arbeten innefattar hela kedjan, drivmedel, fordon och emissioner så är det inte alltid självklart till vilket affärsområde rapporterna hör. Vi hoppas att rapporterna kan vara till nytta. Trevlig läsning.

Rapporter - fordon

 • KunskapsPM Euro VI-stadbussar (kortversion)

  (Publicerad 2016-02-01)

  Detta dokument är en förenklad sammanfattning av ett kunskapsdokument om stadsbussar som Ecotraffic tagit fram åt Trafikverket. Dokumenten ska kunna användas som ett hjälpmedel och stöd vid upphandling av stadsbussar. Fokus för arbetet har varit på 2-axliga stadsbussar av Euro VI-klass. Den läsare som önskar mer eller fördjupad information hänvisas till moderrapporten ”Kunskapssammanställning – EURO VI stadsbussar”. Rapporten kan laddas ner från bland annat Ecotraffics hemsida.

  Läs mer
 • KunskapsPM-Euro VI Stadsbussar

  (Publicerad 2015-08-24)

  Ecotraffic har av Trafikverket fått i uppdrag att ta fram ett kunskapsdokument om stadsbussar i Sverige. Detta kunskapsdokument ska fungera som en underlagsrapport till ett kortfattat PM. Fokus för arbetet har varit på 2-axliga stadsbussar av Euro VI-klass. Författarna av studien har ställts inför ett antal svårigheter. Det har varit svårt att få in data om priser, drivmedelsförbrukning, emissioner buller och annan relevant information från branschens aktörer. Det har lett till att en hel del beräkningar och ingenjörsmässiga uppskattning varit nödvändiga för att kunna hjälpmedel och stöd vid upphandling av stadsbussar. genomföra arbetet.

  Läs mer
 • Marknadsundersökning elutombordare - Topten - 2014

  (Publicerad 2014-07-11)

  Ecotraffic har i uppdrag av Svenska Naturskyddsföreningen gått igenom vilka elektriska utombordsmotorer som finns på den svenska marknaden och sammanställt fakta av vikt för bedömning av miljöpåverkan vid val av motor. Det är i stora drag en uppdatering av den marknadsundersökning som gjordes 2013.

  Läs mer
 • Marknadsundersökning elutombordare - Tabell - 2014

  (Publicerad 2014-07-11)

  Tabellens motorer har en styrka (statisk dragkraft) på upp till 180 newton eller 18,1 kilopond. De passar för kanoter, jollar, små gummibåtar och som trollingmotorer. De motsvarar prestandan hos de minsta bensinutombordarna på upp till en hästkraft.

  Läs mer
 • Marknadsundersökning av elektriska utombordsmotorer 2013

  (Publicerad 2013-12-30)

  Ecotraffic har i uppdrag av Svenska Naturskyddsföreningen genomfört en marknadsundersökning av elektriska utombordsmotorer. Elektriska utombordsmotorer har potential att radikalt minska utsläppen av giftiga och hälsofarliga ämnen till vatten och luft från fritidsbåtar. Tekniken och marknaden har utvecklats. Sportfiske är fortfarande det stora användningsområdet. Elektriska utombordsmotorer kan ofta ersätta bensindrivna motorer på upp till runt 10 hästkrafter

  Läs mer
 • Mobilel - en demonstration av laddhybrider i Stockholm

  (Publicerad 2010-01-01)

  Stockholms stads miljöförvaltning och Fortum har under åren 2007-2009 tillsammans drivit projektet MobilEl för att undersöka förutsättningarna inför en storskalig introduktion av laddhybrider. Projektet har försökt besvara frågor kring användarreaktioner, fordonsteknik, laddning, miljöprestanda och regelverk

  Läs mer
 • Säkerhet - Elfordon

  (Publicerad 2010-01-01)

  Denna rapport tar upp kunskapsläget för säkerhetsfrågor runt elfordon. Hur ser säkerheten ut runt laddplatser? Vad händer vi kollisioner? Hur ska räddningspersonal agera vid olyckor? Hur vet räddningspersonalen att det är ett elfordon? Ska man agera på samma sätt vid olika typer av batterier? Hur vet man vilken batterityp som finns i fordonet? Hur ska bärgning av bilarna göras? Kan man ta med elfordon på färjor?

  Läs mer
 • Well to Wheel - tunga fordon

  (Publicerad 2009-12-31)

  Det projekt som rapporteras här utfördes i samarbete mellan Ecotraffic och Volvo Technology. De scenarier, drivmedel och drivsystem som studerades fastställdes i huvudsak vid diskussioner mellan parterna.

  Läs mer
 • Förslag till miljöbilsdefinition - tunga fordon

  (Publicerad 2009-12-31)

  Ecotraffic har på uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg tagit fram ett förslag på mil-jöbilsdefinition för tunga fordon, bussar och arbetsmaskiner.

  Läs mer
 • Vehicles Warranties – due to blend of biofuel

  (Publicerad 2009-12-01)

  This study gives in first hand an overview of vehicles that are commercially available and that have a manufacturers warranty to drive on the biofuels ethanol or biodiesel neat or in different concentrations

  Läs mer
 • Älvsnabbarna - lägre avgasemissioner

  (Publicerad 2007-12-31)

  Ecotraffic har på uppdrag åt Västtrafik i Göteborg gjort en inventering samt tagit fram några förslag på hur man kan minska avgasutsläppen från Älv-Snabbarna som trafikerar Göra älv i Göteborg.

  Läs mer
 • Strategisk miljöbedömning av Norrköpingspaketet - 2006

  (Publicerad 2006-05-31)

  Strategisk miljöbedömning av Norrköpingspaketet - 2006

  Läs mer
 • Tekniköverföring från landbaserade fordon till mindre fartyg

  (Publicerad 2004-12-31)

  I detta projekt har en kartläggning av vilka landbaserade tekniker och innovationer inom avgasreningsområdet som kan nyttjas inom sjöfarten genomförts. Parallellt med detta har även svenska teknikleverantörer och olika typer av barriärer identifierats

  Läs mer
 • Metanolbuss i Stockholm - Förutsättningar för tester med en metanoldriven stadsbuss - 2003

  (Publicerad 2003-12-30)

  Metanolbuss i Stockholm - Förutsättningar för tester med en metanoldriven stadsbuss - 2003

  Läs mer
 • Bullerkrav för stadsbussar - 2002

  (Publicerad 2002-02-28)

  Bullerkrav för stadsbussar - 2002

  Läs mer
 • Swedish Experiences from Low Emission City Buses

  (Publicerad 2001-12-31)

  Several field trials on city buses1 running on alternative fuels have been conducted in Sweden during the last decade.

  Läs mer
 • Energy saving in transport of goods - a pilote project in rural natural resource based industries - 2001

  (Publicerad 2001-12-30)

  Energy saving in transport of goods - a pilote project in rural natural resource based industries - 2001

  Läs mer
 • Miljözoner - Förslag till reviderade regler - 2001

  (Publicerad 2001-12-30)

  Miljözoner - Förslag till reviderade regler - 2001

  Läs mer
 • Varför har dieselbilar ökat i popularitet i Europa ? - 2001

  (Publicerad 2001-12-30)

  Varför har dieselbilar ökat i popularitet i Europa ? - 2001

  Läs mer
 • Minskad miljöpåverkan från tunga fordon - SAE Toptec Göteborg - 2000

  (Publicerad 2000-12-30)

  Minskad miljöpåverkan från tunga fordon - SAE Toptec Göteborg - 2000

  Läs mer
 • Energy in transport of goods - Nordic examples - 1999

  (Publicerad 1999-12-30)

  Energy in transport of goods - Nordic examples -1999

  Läs mer
 • To DI or not to DI - Kräver CO2-målet diesel - 1999 ?

  (Publicerad 1999-12-30)

  To DI or not to DI - Kräver CO2-målet diesel - 1999 ?

  Läs mer
 • Lätta miljöbilar - jämförelser - 1998

  (Publicerad 1999-12-30)

  Lätta miljöbilar - jämförelser - 1998

  Läs mer
 • Thermostore - Fältprov i Luleå och Stockholm - 1999

  (Publicerad 1999-12-30)

  Thermostore - Fältprov i Luleå och Stockholm - 1999

  Läs mer
 • World wide trolley bus technology development - a studu gor Hong Kong Environmental Protection Department - 1999

  (Publicerad 1999-12-30)

  World wide trolley bus technology development - a studu gor Hong Kong Environmental Protection Department - 1999

  Läs mer
 • Förslag till upphandlingskrav för lätta fordon - 1999

  (Publicerad 1999-12-30)

  Förslag till upphandlingskrav för lätta fordon - 1999

  Läs mer
 • Upphandlingskrav för lätta fordon - Förslag i dag och i framtiden - 1999

  (Publicerad 1999-12-30)

  Upphandlingskrav för lätta fordon - Förslag i dag och i framtiden - 1999

  Läs mer
 • Vägverkets Projekt Transportkvalitet - 1998

  (Publicerad 1998-12-30)

  Vägverkets Projekt Transportkvalitet - 1998

  Läs mer
 • Energieffektiv styrning av elektriska motorvärmare - 1998

  (Publicerad 1998-12-30)

  Energieffektiv styrning av elektriska motorvärmare - 1998

  Läs mer
 • Thermostore - Reduction of exhaust emissions with a heat storage - tests on a Mercedes E 200 - 1998

  (Publicerad 1998-12-30)

  Thermostore - Reduction of exhaust emissions with a heat storage - tests on a Mercedes E 200 - 1998

  Läs mer
 • Transportkvalitet - Avsnitt hjälpmedel - 1998

  (Publicerad 1998-12-30)

  Transportkvalitet - Avsnitt hjälpmedel - 1998

  Läs mer
 • Miljöhandbok för Länstrafiken i Jönköpings totala verksamhet inklusive linje- och persontrafik - 1998

  (Publicerad 1998-12-30)

  Miljöhandbok för Länstrafiken i Jönköpings totala verksamhet inklusive linje- och persontrafik - 1998

  Läs mer
 • Varutransporter med lastbil och på järnväg - kartläggning för LRF - 1996

  (Publicerad 1996-12-31)

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Läs mer
 • DILA - Drift av inlandsbanans lok med alkohol - 1996

  (Publicerad 1996-12-30)

  DILA - Drift av inlandsbanans lok med alkohol - 1996

  Läs mer
 • Nuvarande och framtida teknik för reduktion av miljöeffekter från tunga fordon - 1996

  (Publicerad 1996-12-30)

  Nuvarande och framtida teknik för reduktion av miljöeffekter från tunga fordon - 1996

  Läs mer
 • Introduktion av FFV - 1994

  (Publicerad 1994-12-30)

  Introduktion av FFV - 1994

  Läs mer
 • Introduktion av FFV - Bilagor - 1994

  (Publicerad 1994-12-30)

  Introduktion av FFV - Bilagor - 1994

  Läs mer
 • Trafikens energianvändning och utsläpp i Göteborgs kommun - 1993

  (Publicerad 1993-12-30)

  Trafikens energianvändning och utsläpp i Göteborgs kommun - 1993

  Läs mer