silk press hair salon organza hair bags latex clothing asda hair serum hair care suppliers uk latex suit hair talk hair band buy now pay later human hair wigs latex dresses hair lengths chart male hair extension stockist hull latex dresses

Grönland

Emissioner

Vilka emissionskrav finns? Hur mycket får fordonet släppa ut och vilka lagkrav måste man rätta sig efter?

Via mätningar och emissionsfaktorer kan vi peka på eventuella brister vad gäller emissionerna från era fordon och föreslå förbättringar. Vi håller oss a jour med lagstiftning och kan i god tid se när ändringar är på gång och nya bestämmelser börjar gälla.  Drivmedel, fordon och emissioner hänger ihop. Beroende på hur olika drivmedel och fordon kombineras och hur fordonen används påverkas utsläppet av emissioner, både lokalt från fordonet men också globalt vid produktion och transport av drivmedlet till konsumenten. En slimmad fordonspark med rätt fordon och rätt drivmedel ger positiva effekter för ekonomin och miljön.

Se exempel på arbeten vi gjort under "publikationer"